Zijn getrouwde mensen gelukkiger?

Een studie uit 2003 heeft inzicht gegeven in de complexe samenhang tussen burgerlijke staat en geluk. Onderzoekers ontdekten dat mensen een kleine boost in het leven krijgen van een huwelijk. Het onderzoek wees uit dat de gelukstoename slechts één-tiende punt is op een schaal van 11. Ze suggereren dat het waarschijnlijk komt door onze eerste reacties op het huwelijk, waarna we terugvallen naar ons eerdere niveau van gelukzaligheid. De studie vond verspreid over 15 jaar plaats en er waren meer als 24,000 mensen uit Duitsland bij betrokken. Onderzoekers ontdekten ook dat de meeste mensen die gaan trouwen en getrouwd blijven meer tevreden zijn met hun leven dan hun niet-gehuwde collega’s, nog voor hun huwelijk heeft plaatsgevonden. De resultaten tonen aan hoe het proces van aanpassing een rol speelt in de geestelijke gezondheid en tevredenheid met het leven. Ook al reageren we sterk op levensveranderingen, bewijs toont aan dat we uiteindelijk terug keren naar ons normale niveau van gelukkig zijn. Mensen die grote hoeveelheden geld hebben gewonnen en zij die belemmerende verwondingen hebben opgelopen verschillen niet veel in levenstevredenheid van de gemiddelde persoon.

Ontevreden

Richard E. Lucas, Ph.D. en zijn collega’s kwamen erachter dat de meeste mensen in hun studie niet meer tevreden waren met het leven na het huwelijk dan ze waren vóór het huwelijk. Zoals te verwachten waren weduwen en weduwnaars minder tevreden met het leven na de dood van hun echtgenoot dan ze waren vóór het huwelijk. Ook zij toonden tekenen van aanpassing en de meesten keerden uiteindelijk terug naar een niveau van tevredenheid dicht bij hun oorspronkelijke niveau. De auteurs vonden ook dat de meest tevreden mensen het minst positief reageerde op het huwelijk, maar het meest negatief op een echtscheiding of weduwschap. Een APA persbericht citeert de auteurs die stellen dat “Een evenement zoals een huwelijk of echtscheiding niet dezelfde gevolgen heeft voor iedereen. Een persoon die heel tevreden is met het leven heeft waarschijnlijk een rijk sociaal netwerk en heeft minder te winnen bij het gezelschap van het huwelijk. Aan de andere kant, de persoon die eenzaam is en daarom enigszins ontevreden kan veel winnen door te trouwen. Vergelijkbaar is de situatie waarin de persoon die zeer tevreden is met zijn of haar leven, omdat hun huwelijk geweldig is, meer te verliezen heeft als hun echtgenoot sterft. ”